Kamerové systémy

Priemyselná televízia alebo uzavretý televízny okruh (po anglicky Closed Circuit Television, CCTV, doslova: televízia v uzavretom okruhu), ľudovo nazývaná kamerový systém, slúži na monitorovanie daných priestorov, pričom aktuálnu situáciu zaznamenáva a archivuje pre prípad potreby na určitú dobu.

Základom kamerového systému sú kamery a záznamové zariadenie, ktoré sa vyberajú na základe špecifických podmienok objektu a požiadaviek zákazníka.

Kamerové systémy okrem štandardných funkcií záznamu a archivácie umožňujú aj inteligentnú video analýzu (IVA). IVA môže signalizovať odstránenie predmetov z vyznačených zón, rozoznávať tváre a EČV, vyhodnocovať smer pohybu, počítať osoby, merať rýchlosť atď. Na základe mnohých vyhodnocovaných parametrov dokáže nájsťuplatnenie nie len na "ulici", ale aj v technologických postupoch vo firmách. Moderné kamerové systémy dokážu generovať štatistiky najčastejšieho výskytu osôb, času výskytu osôb, čo môže byť atraktívne pre obchody vzhľadom na rozmiestnenie tovaru a pod.

Naše skúsenosti nám umožňujú ponúkať nie len nové kamerové systémy, ale aj rozširovanie, modernizáciu alebo integráciu podľa požiadaviek zákazníka.
Sme vyškolení a certifikovaní na inštalácie, servis a kontrolnú činnosť komerčne dostupných zariadení CCTV.K inštalácii kamerových systémov a priemyselnej televízie vyžaduje  legislatíva Slovenskej republiky Licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorú vlastníme.