Elektronické systémy

K inštalácii elektronických zabezpečovacích systémov vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky Licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorú vlastníme.

 

Poplachový systém

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) poskytujú ochranu pred nežiadúcim vniknutím do akéhokoľvek objektu. Prípadné narušenie je signalizované priamo na mieste tak opticky, ako aj s pomocou výrazného zvuku (akusticky) a jeho účelom je odradiť narušiteľa od zamýšľanej trestnej činnosti. Systém zároveň môže odoslať informáciu o narušení vzdialenému majiteľovi, správcovi objektu alebo strážnej službe na pult centralizovanej ochrany (PCO).

Systém EZS zároveň chráni objekty pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

 

Perimetrická ochrana

Perimetrická plotová ochrana je primárne určená na ochranu vonkajšieho perimetra, tj. slúži na ochranu areálu pred vstupom nepovolaných osôb. Pod perimetrickou ochranou rozumieme súbor technických a elektronických zabezpečovacích systémov, ktoré detekujú vymedzené hranice chráneného územia.

 

Prístupový systém

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do chráneného objektu na základe prístupových oprávnení a ich spätnej kontroly. Identifikácia osôb prebieha na základe overenia prístupového kódu, bezkontaktnej identifikačnej karty, biometrickým odtlačkom prsta, a pod.

 

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém eviduje dochádzku zamestnancov do zamestnania, rešpektujúc všetky prerušenia a neprítomnosti vyplývajúce zo zákonníka práce (dovolenka, návšteva lekára, obedy...). Výstupom sú zostavy slúžiace ako podklad pre výpočet mzdy, prípadne priame prepojenie mzdového a dochádzkóvého softvéru.

 

Audio a video vrátnik

Audio a video vrátnik je dorozumievacie zariadenie určené na komunikáciu s volajúcim na strane vstupných dverí. Tento systém dnes už ponúka radu sofistikovaných riešení a inteligentných funkcií na zvýšenie bezpečnosti, ako aj komfortu používateľa. Moderné audio a video vrátniky dokážu zaznamenať volajúceho za vašej neprítomnosti, zanechať odkaz, presmerovať hovor na telefón a pod.