Komunikácia je kľúčovým slovom vo svete informačných technológií. Ku komunikácii medzi ľuďmi je potrebné minimálne jedného čo hovorí, jedného čo počúva a spôsob, trasu prenosu. Inak tomu nie je ani medzi počítačmi kde spôsob, trasa komunikácie má rôznu podobu závislú od požiadaviek na rýchlosť, spoľahlivosť a dostupnosť prenosu. Nezanedbateľnou je aj cena vynaložená na vytvorenie a prevádzku komunikačnej trasy.

Projektovanie dátových sietí

V súčasnej dobe sú počítače umiestnené takmer všade. Väčšina z nich ale používa rovnaké dáta. Tým vznikla potreba ich vzájomnej komunikácie a teda vytvorenie počítačovej dátovej siete. Tu niekde začína práca projektanta a jeho práca je nevyhnutná, keď potrebujeme zabezpečiť komunikáciu medzi väčším počtom počítačov, uzlov umiestnených vo viacerých objektoch a komunikujúcich medzi sebou rôznym spôsobom po rôznych trasách. Okrem samotnej siete je súčasťou nášho návrhu aj návrh na maximálne zabezpečenie prenášaných dát.

 Realizácia dátových sietí

Komunikácia medzi počítačmi, uzlami môže mať rôznu úroveň a intenzitu. Od úrovne komunikácie, jej rýchlosti, množstva, nárokov na spoľahlivosť, dostupnosť a cenu potom závisí výber spôsobu jej realizácie. Najrozšírenejšie sú dátové siete postavené na metalických káblových spojeniach. Najrýchlejšie dátové siete s veľkým objemom prenesených dát sú postavené na optických prvkoch. Dátové siete s menším počtom počítačov sú postavené na rádiových technológiách WiFi. Kvalita prevedenia dátovej siete je u nás na prvom mieste. Preto výber komponentov, školení zamestnanci a skúsenosti v oblasti realizácie počítačových sietí nám dávajú predpoklad k tomu, že aj vy budete s našou prácou spokojní.

Aké dátové siete realizujeme

• Metalické siete
• Rádiové  siete

 Správa a monitoring dátových sietí

Komunikácia je vtedy komunikáciou, keď je funkčná a prináša zúčastneným stranám očakávaný úžitok. Dobre navrhnutá a profesionálne zrealizovaná trasa prenosu dát ešte nie je zárukou nekonečnej bezporuchovej prevádzky. Zariadenia majú svoju životnosť rovnako ako prepojovacie trasy, a preto je potrebné monitorovať dátové toky a operatívne riešiť náznaky možných problémov či havárií komunikácie.